xyz
Trzy lata cieżarowych
3-letni okres prób
Producenci
XADO+firmy zależne.
Trzy lata prób aut użytkowych. 0

Laboratorium badawcze „Universalnieftiechim” OOO „WTII”

Świadectwo Akredytacji wydane Państwową Agencją Akredytacji Ukrainy nr 2T 495 aktualne do 29 sierpnia 2018 roku, zgodnie z wymaganiami DSTU ISO/IEC 17025;2006

 

Zatwierdził wyniki badań:

P.W.Karnożycki 11 kwietnia 2014 roku.

 

 

Potwierdzenie skuteczności

 

Produkt: Komponent wielofunkcyjny do oleju „Zatomizowany Kondycjoner Metali XADO MAXIMUM FOR DIESEL TRUCK” z Rewitalizantem 1 STAGE;

Opakowanie: butelka 950 ml.

Producent: OOO „XADO Technologia”

Zaułek 23-go Avgusta 4

61103 Charkow

Ukraina

 

Obszar stosowania: czterosuwowe silniki z zapłonem samoczynnym pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn technologicznych, lokomotyw, statków z układem smarowania zawierającym olej w ilości 30 -45 litrów.

CHARKÓW 2014

Zakres próby:

1. Badanie skuteczności zatomizowanego kondycjonera metali XADO MAXIMUM for DIESEL TRUCK (dalej Produkt) przy stosowaniu w silnikach z zapłonem samoczynnym (diesel) w zakresie n/w parametrów: toksyczność spalin; zużycie paliwa; ciśnienie sprężania w cylindrach; ciśnienie oleju.

2. Określenie właściwości odnawiających Produktu na powierzchniach tarcia silnika, zmiana właściwości smarnych oleju silnikowego, zawartość metali w oleju jako produktów zużycia.

1. Opis

Celem wykonanych badań empirycznych było uzyskanie odpowiedzi czy zastosowanie Produktu powoduje zmiany:

Geometrii par skojarzonych w węzłach tarcia, poziomu szkodliwości spalin, zużycie paliwa, zmiany ciśnienia sprężania w cylindrach, ciśnienie oleju w układzie smarowania, mocy silnika, własności smarnych oleju.

2. Wykonanie pomiarów:

1. Pomiar ciśnienia sprężania za pomocą ciśnieniomierza ZECA 363 zgodnie z instrukcją.

2. Własności odnawiające/ odbudowujące Produktu oceniano poprzez pomiar bezpośredni detali silnika w miejscach współpracy a także pośrednio poprzez pomiar ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika (GOST 14846-81).

3. Pomiar zadymienia i skład spalin wykonano zgodnie z DSTU 4276-2004.

4. Określenie zużycia paliwa określono zgodnie z normą GOST20306-90.

5. Określenie ilościowe metali w oleju silnikowym wykonano zgodnie z normą GOST 27860-88.

6. Sprawdzenie tribologicznych właściwości oleju

Badania wykonywano w okresie od 18.01.2011 do 25.01.214 roku.

Wykorzystano do testów sześć jednostek transportowych z silnikiem wysokoprężnym i początkowym przebiegiem:

Badania zapisane w pkt 1: MAN TG-A (743 800 km); ŁAZ-52528(71 363 km); MAN E2000 (630 740 km).

Badania zapisane w pkt 2: MAN F2000 (630 740 km); KamAZ-53202 (520 640 km).

Badania zapisane w pkt 3: MAN ME220-18.220 (793 252 km)

Badania zapisane w pkt 4: MAN ME220-18.220 (793 252 km).

Badania zapisane w pkt 5: DAF GAG 85.430 (1 885 900 km).

Badania zapisane w pkt 6: DAF GAG 85.430 (1 885 900 km).

 

3. Wyniki:

Wykonano cykl pomiarów z zapisaniem bieżących wyników na wybranych środkach transportu do i po aplikacji Produktu.

3.1 Ciśnienie sprężania – kompresja:

Zastosowanie Produktu podnosi i wyrównuje ciśnienie sprężania w cylindrach silnika(rys. 1 – 3). Pierwsze pomiary, jeszcze przed aplikacją Produktu pokazały niejednakowe ciśnienia w kolejnych cylindrach. Uśredniona rozbieżność ciśnień między cylindrami dochodzi do 3,5 bar. Po aplikacji Produktu rozrzut ciśnień zmalał i nie przekraczał 0,8 bar.

Rys. 1 Średnie ciśnienia w kolejnych cylindrach silnika MAN TG-A do i po zastosowaniu Produktu

 wykry1

Rys. 2 Średnie ciśnienia sprężania w kolejnych cylindrach autobusu ŁAZ-52528 do i po aplikacji Produktu.

 wykr2

Rys. 3 Średnie wartości ciśnienia w kolejnych cylindrach silnika MAN F2000 do i po aplikacji Produktu.

 wykr3

3.2 Odbudowujące/ odnawiające i ochronne właściwości

Zastosowanie Produktu wykazało dodatni wpływ na parametry geometryczne powierzchni roboczych złożenia cylindrów z tłokami oraz wału korbowego z korbowodami silnika. Wyniki pomiarów zestawiono w tablicach 1; 2; 3; 4.

Tablica 1 Wymiary cylindrów na wysokości 40 mm od płyty górnej. Oś symetrii i prostopadła

tabe1 

Tablica 2 Wymiary cylindrów na wysokości 150 mm od płyty górnej. Oś symetrii i prostopadła

tabe2

Tablica 3 Wymiary cylindrów na wysokości 210 mm od płyty górnej. Oś symetrii i prostopadła

tabe3 

Tablica 4 Wymiary czopów korbowodowych wału korbowego w dwóch osiach prostopadłych

tabe4 

Ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika po aplikacji Produktu, mierzone na biegu jałowym(600 obr/min) wzrosło o 0,2 bar, przy 2000 obr/min wzrosło o 0,5 bar (rys. 4).

 wykry4

Rys. 4 Ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika KamAZ 53202 przed i po aplikacji Produktu.

 

3.3 Toksyczność spalin

Zastosowanie Produktu pociągnęło za sobą pozytywną zmianę zadymienia spalin (Rys. 5). Zmiana uśrednionego naturalnego wskaźnika strumienia świetlnego z 1,438 m-1 na 1,21 m-1 odpowiada obniżeniu zadymienia o 15,7%.

 wykry5

Rys. 5 Zestawienie uśrednionych wskaźników zadymienia do i po aplikacji Produktu w silniku MAN ME 220-18.220.

3.3 Zużycie paliwa

Zastosowanie Produktu pokazało obniżenie zużycia paliwa drogą analizy porównawczej. Zmiana średniej ilości zużywanego paliwa przy ustabilizowanych reżimach eksploatacji (kontrolne zużycie paliwa, (rys 6) o 4,15% a w cyklu drogowym (rys. 7) średnio o 2,95%.

 wykry6

Rys. 6 Zestawienie średnich ilości zużycia paliwa w ustabilizowanych reżimach jazdy (kontrolne zużycie paliwa) samochodu MAN ME 220-18.220 do i po aplikacji Produktu.

 wykry7

Rys. 7 Zestawienie średniego wskaźnika zużycia paliwa w cyklu autostradowym samochodu MAN ME220-18.220 do i po aplikacji Produktu.

 

3.6 Zawartość metali w oleju silnikowym

Zastosowanie Produktu doprowadziło do obniżenia zawartości metalicznych produktów zużycia w oleju silnikowym (tab. 5)

 

Tabela 5. Zawartość metalicznych produktów zużycia w oleju silnikowym samochodu DAF GAG 85.430

 tabe5

3.7 Tribologiczne właściwości oleju silnikowego.

Zastosowanie Produktu doprowadziło do polepszenia charakterystyk tribologicznych (średnica śladu zużycia, obciążenie krytyczne, obciążenie zespawania) oleju silnikowego (Tabela 6)

 

tabe6 

Tabela 6. Tribologiczne charakterystyki oleju silnikowego w samochodzie DAF GAG 85.430.

PODSUMOWANIE:

Przeprowadzone próby i badania stosowania XADO MAXIMUM for DIESEL TRUCK potwierdziły jego pozytywne oddziaływanie na charakterystyki eksploatacyjne silników.

Opierając się o dane z stosowania Produktu na przypadkowo wybranej grupie samochodów ciężarowych stwierdzono:

1. Wzrost ciśnienia sprężania o 10,75% i obniżenie różnic między cylindrami z 3,5 do 0,8 bar.

2. Przywrócenie częściowe wymiarów geometrycznych, zużywanych tarciem detali silnika: cylindrów (zmniejszenie średnic) o 0,04 mm; czopów korbowodowych (wzrost średnicy) o 0,03 mm. Utrzymanie odnowionych wymiarów przez co najmniej 250 000 km.

3. Podwyższenie ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika o 0.2 bar nabiegu jałowym oraz o 0,5 bar przy 2000 obr/min.

4. Obniżenie szkodliwości spalin / ich zadymienia o 15,7%.

5. Obniżenie zużycia paliwa w stabilnych reżimach eksploatacji o 4,15% a autostradowym o 2,95%.

6. Obniżenie sumarycznej zawartości metalicznych produktów zużycia w oleju 2,5 krotnie z utrzymaniem właściwości przeciwzużyciowych na odcinku 128 000 km.

7. Polepszenie charakterystyk tribologicznych oleju: przeciwzużyciowych o 8%, przeciwzatarciowych o 11,5%.

 

W/W Próby i badania wykonało Laboratorium

Wykonano w oparciu o informację XADO Chemical Group. Charków.

 

TRITECH Stanisław Olszewski ul. Kasztanowa 15 49-300 Brzeg T: 888 791 52

 

 

Komentarze do wpisu (0)

 

Rabat od kwoty zakupu %
Powyżej 100,00zł 10
Powyżej 200,00zł 12
Powyżej 500,00zł 14
Powyżej 700,00zł 17
Powyżej 1 500,00 21
Powyzej 3 000,00zł 28
Chmura tagów
rewitalizacja, ceramizacja, spaliny, olejowa, degradacja oleju, nanotechnologie, modyfikacja, węglik żelaza, cementyzacja, diamentopodobne,samoregeneracja, smarowanie, odtłuszczanie, EGR, DPF, katalizator, wypalanie,dymienie, niebieskie,
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl